(1)
Piber-Zbieranowska, M. Pieczęcie księżnej Mazowieckiej Anny Radziwiłłówny Z Czasu Jej Regencji Na Mazowszu W Latach 1503–1518. SZC 2020, 58, 151-170.