(1)
Rudzińska, J. Wymogi Redakcyjne I Instrukcja Dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”. SZC 2017, 55, 323-324.