[1]
Sumowska, A. i Sumowski, M. 2020. Średniowieczne rachunki kościoła Świętojańskiego w Toruniu. Uwagi źródłoznawcze. Studia Źródłoznawcze. Commentationes. 58, (grudz. 2020), 231–251. DOI:https://doi.org/10.12775/SZ.2020.13.