[1]
Panecki, T. 2020. Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807–1812). Studia Źródłoznawcze. Commentationes. 58, (grudz. 2020), 185–206. DOI:https://doi.org/10.12775/SZ.2020.10.