[1]
Piber-Zbieranowska, M. 2020. Pieczęcie księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny z czasu jej regencji na Mazowszu w latach 1503–1518. Studia Źródłoznawcze. Commentationes. 58, (grudz. 2020), 151–170. DOI:https://doi.org/10.12775/SZ.2020.08.