[1]
Michałowski, R. 2020. Pasja z Tegernsee: misja u pogan, liturgia i kreacja hagiograficzna. Studia Źródłoznawcze. Commentationes. 58, (grudz. 2020), 11–32. DOI:https://doi.org/10.12775/SZ.2020.01.