[1]
Figaszewska, K.K. 2020. „Textus et pictura II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza (do początku XVI wieku)” (Toruń, 7 i 8 VI 2018). Studia Źródłoznawcze. Commentationes. 57, (sty. 2020), 283–284. DOI:https://doi.org/10.12775/28530.