1.
KUŁAKOWSKA-LIS, Joanna. Śladami Pika-Mirandoli. Studia Pigoniana [online]. 22 marzec 2021, T. 3, nr 3, s. 241–253. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/SP.2020.011.