1.
BOBKO, Aleksander. Cóż po Tischnerze. Studia Pigoniana [online]. 22 marzec 2021, T. 3, nr 3, s. 75–83. [udostępniono 28.2.2024]. DOI 10.12775/SP.2020.004.