1.
KOZIARA, Stanisław. Język Jana Pawła II wobec dziedzictwa polskiego stylu biblijnego (na materiale homilii i przemówień do rodaków). Studia Pigoniana [online]. 22 marzec 2021, T. 3, nr 3, s. 27–48. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/SP.2020.002.