Wróbel, D., i W. Gruchała. „Sekrety świata Natury Zdemaskowane, Czyli Mistrz, Małgorzata I Fitonimy”. Studia Pigoniana, t. 3, nr 3, marzec 2021, s. 125-63, doi:10.12775/SP.2020.007.