Bobko, A. „Cóż Po Tischnerze”. Studia Pigoniana, t. 3, nr 3, marzec 2021, s. 75-83, doi:10.12775/SP.2020.004.