[1]
L. Styrcz-Przebinda, „Tęsknota; smutek; żal w dwóch rosyjskich przekładach Pana Tadeusza; Z dziejów recepcji poematu Mickiewicza w Rosji”, STP, t. 2, nr 2, s. 95–117, grudz. 2019.