Łopatkiewicz, P. (2021) „Zagadnienia związane z fundacją drewnianego kościoła w Haczowie w kontekście najnowszych ustaleń chronologicznych”, Studia Pigoniana, 3(3), s. 187–204. doi: 10.12775/SP.2020.009.