Wróbel, D. i Gruchała, W. (2021) „Sekrety świata natury zdemaskowane, czyli Mistrz, Małgorzata i fitonimy”, Studia Pigoniana, 3(3), s. 125–163. doi: 10.12775/SP.2020.007.