Bobko, A. (2021) „Cóż po Tischnerze”, Studia Pigoniana, 3(3), s. 75–83. doi: 10.12775/SP.2020.004.