Styrcz-Przebinda, L. (2019) „Tęsknota; smutek; żal w dwóch rosyjskich przekładach Pana Tadeusza; Z dziejów recepcji poematu Mickiewicza w Rosji”, Studia Pigoniana, 2(2), s. 95–117. doi: 10.12775/SP.2019.006.