Łopatkiewicz, Piotr. 2021. „Zagadnienia związane Z Fundacją Drewnianego kościoła W Haczowie W kontekście Najnowszych Ustaleń Chronologicznych”. Studia Pigoniana 3 (3):187-204. https://doi.org/10.12775/SP.2020.009.