Wróbel, Dominik, i Wojciech Gruchała. 2021. „Sekrety świata Natury Zdemaskowane, Czyli Mistrz, Małgorzata I Fitonimy”. Studia Pigoniana 3 (3):125-63. https://doi.org/10.12775/SP.2020.007.