Styrcz-Przebinda, L. (2019). Tęsknota; smutek; żal w dwóch rosyjskich przekładach Pana Tadeusza; Z dziejów recepcji poematu Mickiewicza w Rosji. Studia Pigoniana, 2(2), 95–117. https://doi.org/10.12775/SP.2019.006