(1)
Łopatkiewicz, P. Zagadnienia związane Z Fundacją Drewnianego kościoła W Haczowie W kontekście Najnowszych Ustaleń Chronologicznych. STP 2021, 3, 187-204.