(1)
Koziara, S. Język Jana Pawła II Wobec Dziedzictwa Polskiego Stylu Biblijnego (na Materiale Homilii I przemówień Do rodaków). STP 2021, 3, 27-48.