1.
CHOJNACKI, Andrzej. Żołnierze służby czynnej i urzędnicy wojskowi występujący w aktach siedleckiego notariatu i Urzędu Stanu Cywilnego (1810–1830). Studia Podlaskie [online]. 23 marzec 2023, T. 30, s. 287–329. [udostępniono 22.9.2023]. DOI 10.15290/sp.2022.30.14.