1.
GUZOWSKI, Piotr. Podlasie w systemie skarbowym Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony doby unii lubelskiej. Studia Podlaskie [online]. 23 marzec 2023, T. 30, s. 11–24. [udostępniono 14.4.2024]. DOI 10.15290/sp.2022.30.01.