1.
RECZKO, Mirosław. Losy ostrowskich Żydów (IX 1939–1946). Studia Podlaskie [online]. 23 marzec 2023, T. 30, s. 257–285. [udostępniono 9.12.2023]. DOI 10.15290/sp.2022.30.13.