1.
KALINOWSKI, Emil. Mokrzeccy na Podlasiu w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku. Studium historyczno-genealogiczne. Studia Podlaskie [online]. 23 marzec 2023, T. 30, s. 47–70. [udostępniono 2.10.2023]. DOI 10.15290/sp.2022.30.03.