1.
TOMASZEWSKI, Norbert, RADZISZEWSKI, Zbigniew & TOMASZEWSKA, Olga. Kartki z dziejów szkolnictwa w mieście i gminie Ciechanowiec (do 1918 r.). Studia Podlaskie [online]. 23 marzec 2023, T. 30, s. 169–182. [udostępniono 22.9.2023]. DOI 10.15290/sp.2022.30.08.