1.
MICHLIŃSKI, Rafał. Ważny krok w badaniach dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: Refleksje wokół książki Zbigniewa Opackiego Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939, Gdańsk 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 713. Studia Podlaskie [online]. 23 marzec 2023, T. 30, s. 233–245. [udostępniono 26.9.2023]. DOI 10.15290/sp.2022.30.11.