1.
AUTUCHIEWICZ, Jerzy. Dwie specjalne akcje propagandowe Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na terenie Okręgu WiN Białystok – przebieg i skutki. Studia Podlaskie [online]. 23 marzec 2023, T. 30, s. 209–229. [udostępniono 22.9.2023]. DOI 10.15290/sp.2022.30.10.