1.
PAHARELY, Aliaksandr. Czynniki społeczno-kulturowe kształtowania się „wspólnoty moralnej” w świetle prasy białoruskiej chrześcijańskiej demokracji okresu międzywojennego. Studia Podlaskie [online]. 18 maj 2022, T. 29, s. 209–222. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.15290/sp.2021.29.12.