1.
KOZŁOWSKI, Michał. Henryk Samsonowicz (1930–2021). Studia Podlaskie [online]. 18 maj 2022, T. 29, s. 281–287. [udostępniono 29.1.2023]. DOI 10.15290/sp.2021.29.20.