1.
KOZŁOWSKI, Michał. Jerzy Hauziński (1945–2020). Studia Podlaskie [online]. 18 maj 2022, T. 29, s. 275–279. [udostępniono 29.1.2023]. DOI 10.15290/sp.2021.29.19.