1.
DANIELUK, Janusz. V Międzynarodowy Kongres „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, Białystok– Supraśl, 29 września – 1 października 2021 r. Studia Podlaskie [online]. 18 maj 2022, T. 29, s. 261–267. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.15290/sp.2021.29.17.