1.
SZKLARZEWSKI, Norbert. Benn Steil, Plan Marshalla. Postawić świat na nogi, tłum. K. Chojnacka i P. Chojnacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 720. Studia Podlaskie [online]. 18 maj 2022, T. 29, s. 241–252. [udostępniono 29.2.2024]. DOI 10.15290/sp.2021.29.15.