1.
MICHLIŃSKI, Rafał. Nowy adres Wrocław 1946–1948. Korespondencja Ryszarda i Zofii Gansińców, redakcja naukowa R. Gansiniec, K. Królczyk, Warszawa 2020, s. 312. Studia Podlaskie [online]. 18 maj 2022, T. 29, s. 235–239. [udostępniono 29.1.2023]. DOI 10.15290/sp.2021.29.14.