1.
BIAŁOKUR, Marek. „Trzy nierówne połówki” odrodzonej Polski, czyli pierwsze miesiące niepodległości w świetle współczesnych podręczników do nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Studia Podlaskie [online]. 18 maj 2022, T. 29, s. 119–149. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.15290/sp.2021.29.07.