1.
CHARYTONIUK, Joanna. Demetriusz z Faleronu a organizacja Musejonu w Aleksandrii. Studia Podlaskie [online]. 10 styczeń 2022, T. 29, s. 7–27. [udostępniono 29.1.2023]. DOI 10.15290/sp.2021.29.01.