Mojsik, T. „Od Redakcji”. Studia Podlaskie, t. 30, marzec 2023, s. 7, https://apcz.umk.pl/SPO/article/view/43037.