Chojnacki, A. „Żołnierze służby Czynnej I urzędnicy Wojskowi występujący W Aktach Siedleckiego Notariatu I Urzędu Stanu Cywilnego (1810–1830)”. Studia Podlaskie, t. 30, marzec 2023, s. 287–329, doi:10.15290/sp.2022.30.14.