Guzowski, P. „Podlasie W Systemie Skarbowym Wielkiego Księstwa Litewskiego I Korony Doby Unii Lubelskiej”. Studia Podlaskie, t. 30, marzec 2023, s. 11–24, doi:10.15290/sp.2022.30.01.