Reczko, M. „Losy Ostrowskich Żydów (IX 1939–1946)”. Studia Podlaskie, t. 30, marzec 2023, s. 257–285, doi:10.15290/sp.2022.30.13.