Dmitruk, S. „Leśniczowie powiatów Zachodnich Guberni grodzieńskiej W Latach 1869–1915”. Studia Podlaskie, t. 30, marzec 2023, s. 121–137, doi:10.15290/sp.2022.30.06.