Kalinowski, E. „Mokrzeccy Na Podlasiu W Drugiej połowie XVII I Na początku XVIII Wieku. Studium Historyczno-Genealogiczne”. Studia Podlaskie, t. 30, marzec 2023, s. 47–70, doi:10.15290/sp.2022.30.03.