Tomaszewski, N., Z. Radziszewski, i O. Tomaszewska. „Kartki Z dziejów Szkolnictwa W mieście I Gminie Ciechanowiec (do 1918 r.)”. Studia Podlaskie, t. 30, marzec 2023, s. 169–182, doi:10.15290/sp.2022.30.08.