Michliński, R. „Ważny Krok W Badaniach dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego W Wilnie: Refleksje wokół książki Zbigniewa Opackiego Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego W Wilnie 1919–1939, Gdańsk 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Ss. 713”. Studia Podlaskie, t. 30, marzec 2023, s. 233–245, doi:10.15290/sp.2022.30.11.