Danilecki, T. „ 232”. Studia Podlaskie, t. 30, marzec 2023, s. 249–254, doi:10.15290/sp.2022.30.12.