Autuchiewicz, J. „Dwie Specjalne Akcje Propagandowe Zrzeszenia Wolność I Niezawisłość Na Terenie Okręgu WiN Białystok – Przebieg I Skutki”. Studia Podlaskie, t. 30, marzec 2023, s. 209–229, doi:10.15290/sp.2022.30.10.