Paharely, A. „Czynniki społeczno-Kulturowe kształtowania Się «wspólnoty moralnej» W świetle Prasy białoruskiej chrześcijańskiej Demokracji Okresu międzywojennego”. Studia Podlaskie, t. 29, maj 2022, s. 209-22, doi:10.15290/sp.2021.29.12.