Kozłowski, M. „Henryk Samsonowicz (1930–2021)”. Studia Podlaskie, t. 29, maj 2022, s. 281-7, doi:10.15290/sp.2021.29.20.