Kozłowski, M. „Jerzy Hauziński (1945–2020)”. Studia Podlaskie, t. 29, maj 2022, s. 275-9, doi:10.15290/sp.2021.29.19.